Led
28
2010

Léčení varoázy

Nedávno vydal ČSV tiskovou zprávu Veterinární správy o projevech zvyšující se tolerance roztočů varroa destructor na současná léčiva.

Otisk článku:

Jak lépe na roztoče,

kteří způsobují varroázu

 

V celém světě se v poslední době hovoří o úbytku včelstev. Jistě se na něm podílí celá řada faktorů, avšak za prvotní činitel se považuje působení roztoče Varroa destructor. Nicméně na zdravotní stav včelstev působí i stres. Zásadní zlepšení je ale možné pozorovat po razantním likvidování roztočů.

Zdá se ale, že není možné se spoléhat na stále stejnou účinnost prostředků, které se používají k hubení roztočů. Poznatky z Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic nad Vltavou svědčí o tom, že potírání plodu (zavíčkovaných plástů) na konci zimy mělo efekt, zejména v roce 2008 a 2009, kdy bylo zjištěno více než 50 % bez nálezu roztočů.

Na druhou stranu ale bylo zjištěno, že zejména v některých lokalitách se začala projevovat snížená účinnost používaných prostředků na bázi pyretroidů, kvůli zřejmě se zvyšující odolnosti roztočů. Proto bude používání přípravků na bázi pyretroidů v letošním roce důsledněji sledováno. Budou se sledovat zejména informace od chovatelů včel o tom, zda se účinek těchto léčiv neprojevuje také v nových oblastech ČR. Vždy je potřeba mít pro použití souhlas místně příslušné krajské veterinární správy.

Obecně lze potvrdit, že dlouhodobá aplikace všech léčiv podporuje nárůst rezistence roztočů. Takže i zde platí, že je nutné s tímto efektem počítat a snažit se vzniku rezistence předcházet, popřípadě se pokusit využívat nové prostředky, které by byly s to uškodit roztoči Varroa destructor.

Právě díky dobré spolupráci a vzájemné informovanosti mezi Českým svazem včelařů, Státní veterinární správou ČR a Výzkumným ústavem včelařským je zdravotní stav včelstev u nás pod kontrolou, a dokonce lze říci, že zejména pokud jde o obecnou hrozbu varroázy, že se v posledních dvou letech zlepšuje.

Josef Duben (tiskový mluvčí)

 

V souvislosti s tím se jeví, že cesta, pro kterou se rozhodla naše ZO, je správná. Naši včelaři se na společné schůzi rozhodli nepoužít po posledním medování velmi účinný Gabon PA 92 z důvodu, že roztočů podle kontrolních vzorků našich včelstev nebylo mnoho a právě z důvodu tolerance roztočů na léčiva jsme se rozhodli „přerušit“ léčení gabonem, léčit až varidolem (2x či 3x dle výsledků) a tím zajistit pro další roky lepší působení gabonu v našich včelstvech a nezatěžovat je dalšími „jedy“. Proto doufejme, že „naši“ roztoči nepatří do těch oblastí se zvýšenou tolerancí, o kterých mluví tato tisková zpráva a že budoucnost ukáže, že naše volba byla správná…

Jan Lehečka

Žádné komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

RSS komentáře k příspěvku.


Webmaster Tomáš Mudroch | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com