Led
19
2014
--

Schůze – odběr měli a PŘEDNÁŠKA Lukáš Rytina – LÉČENÍ VČEL

V neděli v 2.února v 17:00 hodin.

v hotelu Budka v Úvalech u nádraží

Měl musí být sebrána z podložek vložených po poslední fumigaci minimálně na 14 dní, dokonale vysušena, v prodyšném obalu, bezpečně uzavřena viz návod Dol

Na obal uveďte následující:
ZO Úvaly
{jméno a příjmení včelaře}
{adresa včelaře}
{počet včelstev}
Ponechte místo na označení čísla Vašeho vzorku – to doplníme dle seznamu členů ZO, který bude přílohou hromadného zaslání našich vzorků na SVS

Po přednášce bude diskuse a volná zábava. Předpokládané ukončení 21:00.

Výbor ZO

Webmaster Tomáš Mudroch | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com