Čvc
08
2020
--

Schůze – letní léčení

Vážení,

svoláváme schůzi na rozdělení léčiva pro letní léčení.

Sejdeme se ve středu 15.7.2020 – v 19:00h v hotelu Budka v Úvalech

Není nutná účast každého, můžete za sebe poslat někoho jiného případně se domluvit, aby vám jiný včelař léčivo přinesl.

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Kvě
25
2020
--

Dotace města Úvaly a obce Jirny naší ZO

Rada města Úvaly na svém jednání dne 7.4.2020 a zastupitelstvo obce Jirny na svém jednání 20.05.2020 rozhodlo o finanční podpoře z rozpočtu města (obce) ve prospěch naší ZO, která bude použita na nákup léčiv a dalších prostředků v čím dál složitější potřebě pomáhat našim včelkám proti roztoči varroa destructor, virům i dalším problémům moderní doby.

Město Úvaly schválilo programovou dotaci pro rok 2020 – 11.000,-Kč

Obec Jirny schválila podporu pro zájmovou organizaci pro rok 2020 – 10.000,-Kč

Oběma zastupitelstvům patří dík nás včelařů, ale přeneseně i našich včeliček, protože bez pomoci člověka není současná evropská včela medonosná schopna všem výše uvedeným vlivům vzdorovat a je na nás, abychom včelkám pomohli. Tyto finanční prostředky jsou pro nás tím pádem velmi důležité.

Městu Úvaly i obci Jirny za podporu moc děkujeme…

70 včelařů naší ZO a jejich 443 včelstev

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Bře
31
2020
--

Výsledky Hrr na mor II – 2020

Dnes přišly výsledky vyšetření našich 25ks vzorků měli od včelařů, kteří se zapojili do akce Středočeského kraje a využili sběrné místo, které zřídil náš místopředseda přítel Karel Hůda.

Všech 25 vzorků má negativní výsledek vyšetření Paenibacillus larvae.

Protokol byl 31.03.2020 zaslán všem našim členům i včelařům registrovaným na našem území.

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Úno
20
2020
--

Hrr na mor 2020

Vážení přátelé, členové ZO Úvaly i ostatní včelaři v našem okolí,

naše ZO Úvaly, stejně tak jako minulý ročník, díky ochotě našeho místopředsedy přítele Karla Hůdy opět provozuje sběrné místo v akci:

Hrr na mor 2020

zde je návod na postup, jak se zapojit do akce – tzn. jak vytvořit vzorek – žádná registrace pro Vás není nutná, jen stačí přinést vzorek na (v tomto případě naše, ale lze kterékoliv jiné) sběrné místo, kterých je celkem 64 ve Středočeském kraji.

Celé vyšetření je bezplatné a hradí jej Středočeský kraj.

Vzorky od dnešního dne tedy můžete odevzdat na adrese:

Karel Hůda

Klánovická 1010, 25082 Úvaly

tel. 739-236-022

Konec sběru vzorků je v pátek 28.02.2020 včetně – poté již budeme vzorky registrovat a odešleme!

Raději prosím zavolejte, aby se nestalo, že přítel Hůda bude zrovna na cestách…

S pozdravem

Jan Lehečka

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Led
25
2020
--

Hrr na mor 2020

Vážení včelaři, naše ZO se letos stejně jako loni aktivně zapojuje do akce Hrr na mor 2020, jejíž zahajovací schůze proběhne 1.února 2020 ve Slaném a za nás se jí zúčastní náš místopředseda přítel Karel Hůda, který také bude mít na starost sběrné místo na adrese sídla naší ZO. Budeme sbírat vzorky měli našich včel, které za použití dotace od Středočeského Kraje budou všem včelařům ZDARMA vyšetřeny Státní veterinární správou a tím se může podařit najít ohnisko nákazy v zárodku a tím včas zareagovat na případný malér.

Dále Vás budeme informovat o postupu a jak máte své vzorky přinést.

Proto nyní po sběru měli na vyšetření na varroázu ponechte podložky v úlech a připravte se na druhý vzorek, velmi důležitý, abychom využili tak bohulibý projekt pro zdraví našich včeliček…

Jan Lehečka, předseda

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Led
13
2020
--

Členská schůze 29.01.2020 v 19:00h

Vážení včelaři,

zveme Vás na další členskou schůzi naší ZO ČSV Úvaly, z.s., která proběhne v

středa 29.01.2020  v 19:00 hodin v hotelu Budka v Úvalech u nádraží

Program schůze:

  1. návrh programu členské schůze
  2. zpráva o činnosti spolku
  3. zpráva o hospodaření spolku
  4. volba nového vedení naší ZO
  5. informace o 3. ročníku akce Hrrrr na mor, naše ZO opět bude provozovat sběrné místo
  6. usnesení
  7. odevzdání vzorků zimní měli

Odběr měli:

Měl musí být sebrána z podložek vložených po poslední fumigaci minimálně na 14 dní (správně měsíc), dokonale vysušena, v prodyšném obalu, bezpečně uzavřena.

Dobré jsou papírové tubusy, papírová krabička přelepená papírovými lepítky, aby z mezer měl nevypadávala ven. Nenoste prosím veliké krabičky, ať se nám to pak za celou ZO (přes 60 krabiček) vejde do velké krabice. Čím menší krabička – tím lépe.

Také prosím žádné skleněné nádoby (jen zvětšujete váhu balíku a hrozí plíseň).

Sušení měli provádějte tak, že ji dáte otevřenou prostě do místnosti, ne na topení, ať se nezačne vosk slepovat a ne do chladna, ať nezačne plesnivět.

Na krabičku uveďte následující:

ZO Úvaly

jméno a příjmení včelaře

adresa včelaře

počet včelstev

ponechte místo na označení čísla Vašeho vzorku (kolečko průměr cca 2cm)– to doplníme dle seznamu členů ZO, který bude přílohou hromadného zaslání našich vzorků na SVS

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Pro
09
2019
--

Pořízení dalších 2 vyvíječů aerosolu naší ZO

Vážení členové naší ZO Úvaly,

dle naší dohody z předposlední schůze jsme objednali 2ks aerosolových vyvíječů ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole.

Ve čtvrtek volal přítel Kamler, že jsou vyrobené a v pátek je na poště náš místopředseda Karel Hůda převzal. Dnes jsme je uhradili (9.400,-Kč) a budou hrazeny z dotace obce Jirny našemu spolku (10.000,-Kč), kterou v nejbližší době vyřídím, je nutné to stihnout do 15.12.2019 – takže nám přišly na poslední chvíli…

K tomu jsme zakoupili 2 kompresory 25l – Einhell – bezolejové, které budou vyvíječ napájet stlačeným vzduchem za 6.290,-Kč. Na ty použijeme dotaci města Úvaly (3.000,-Kč – naše domovské Úvaly nejsou tak štědré jako Jirny, ale i tak je to pro nás velmi důležitá pomoc).

Na tomto místě je vhodné poděkovat městu Úvaly a především pak obci Jirny, bez kterých bychom vyvíječe a vzduchové kompresory nepořídili (i tak musíme ještě sáhnout do našich peněz) a léčení, které je rok od roku složitější a důležitější, bychom nebyli schopni v požadované kvalitě našim včelkám zajistit…

Takže v současné době je situace v naší ZO taková, že kdo by chtěl léčit (musí si pořídit aceton) za nižších teplot aerosolem, máme k dispozici 3 vyvíječe v našem majetku:

u přítele Váchala je náš původní vyvíječ

u přítele Hůdy je nový vyvíječ

u mě je nový vyvíječ

…a dále naše členka přítelkyně Svobodová z Jiren má ve vlastním majetku také jeden vyvíječ a dle jejích slov se nebrání v případě potřeby ho někomu z nás zapůjčit.

S pozdravem

Jan Lehečka

P.S. dnes bylo na mé včelnici v Horoušánkách 12stC – tak jsem provedl třetí fumigaci. Díky teplotě jsem použil klasické zapalované proužky s kapičkami Varidolu. Nyní začíná období, kdy je s největší pravděpodobností včelstvo bez plodu – to je období vysledované výzkumníky 10 dní před zimní rovnodenností (21.12.). Po rovnodennosti začínají již matky plodovat nové včelky na jaro. Proto nyní prosím proveďte 3. fumigaci (když bude teplota příznivá, můžete jako já kouřem, kdo nestihne, může použít vyvíječ při nižších teplotách s vodou či ještě nižších s acetonem). Největší zkušenosti s aerosolováním má u nás přítel Váchal…

Dnes byla schůze předsedů okresu Prahy – východ a situace je jedna z nejhorších za poslední roky, někteří i profesionální včelaři mají obrovské ztráty, nicméně jiní (jako přítel chovatel matek ze Štíhlic) mají plný stav. Takže nepodceňujme situaci.

Autor Rubriky: Nezařazeno |

Webmaster Tomáš Mudroch | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com