Bře
19
2022
--

Schůze ZO ČSV Úvaly – 24.3. – 19:00 hodin a HRR NA MOR

Vážení přátelé, svoláváme výroční schůzi na čtvrtek 24.3.2022 – v 19:00 hodin do hotelu Budka Úvaly.

Jelikož jsme z důvodu covidu neměli loni možnost se sejít a neměli tak výroční schůzi, je nutné, abychom si zvolili nové vedení, probrali novinky v naší ZO a také se prostě jen sešli a prodiskutovali s kolegy, jak nová doba ovlivňuje i nás včelaře a naše svěřenkyně.

Hotel Budka, jak mnozí víte, dostal konečně šanci vrátit se do dob své slávy a ve velmi špatném stavu, lze hovořit až havarijním, ho odkoupilo město Úvaly. Chystá se tím pádem jeho velká rekonstrukce, aby se zase stal dominantou Úval a nedělal ostudu. Proto i sál a hospoda se ke konci března zavírají a my máme poslední možnost se zde setkat, jak jsme se mnoho let setkávali. I proto se prosím dostavte v hojném počtu, na pořadu dne bude I výběr místa pro naše další setkávání…

Kdo se účastní akce HRR NA MOR a má připraven vzorek, vezměte ho s sebou, budeme je tam také vybírat. k akci HRR NA MOR: každý včelař dostal od Středočeského Kraje, který akci financuje, dopis a dvě skládačky krabiček na odběr vzorku. Jelikož je to ale akce Středočeského kraje, dostali je pouze včelaři, kteří mají BYDLIŠTĚ – nikoli stanoviště včel na území kraje… proto kdo má včely např. v Jirnech, ale adresu trvalého pobytu Praha 9 (jiný kraj) – tyto krabičky nedostal. Někteří se po nich tím pádem shánějí. Vemte prosím ti z vás, kteří dostali dvě a využili jednu (nebo žádnou) pro svůj vzorek, volnou krabičku(y) s sebou a dejte je kolegům, kteří jsou z Prahy a postrádají je. Moc to pomůže, krabičky nám chybí. Organizátoři mi slíbili poslat 20 krabiček na naši ZO, ale asi zapomněli… za každou krabičku tak bude lépe 😊. Vzorek nelze odevzdat v jiné krabičce než k tomu určené!

S pozdravem Jan Lehečka

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Čvc
08
2020
--

Schůze – letní léčení

Vážení,

svoláváme schůzi na rozdělení léčiva pro letní léčení.

Sejdeme se ve středu 15.7.2020 – v 19:00h v hotelu Budka v Úvalech

Není nutná účast každého, můžete za sebe poslat někoho jiného případně se domluvit, aby vám jiný včelař léčivo přinesl.

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Kvě
25
2020
--

Dotace města Úvaly a obce Jirny naší ZO

Rada města Úvaly na svém jednání dne 7.4.2020 a zastupitelstvo obce Jirny na svém jednání 20.05.2020 rozhodlo o finanční podpoře z rozpočtu města (obce) ve prospěch naší ZO, která bude použita na nákup léčiv a dalších prostředků v čím dál složitější potřebě pomáhat našim včelkám proti roztoči varroa destructor, virům i dalším problémům moderní doby.

Město Úvaly schválilo programovou dotaci pro rok 2020 – 11.000,-Kč

Obec Jirny schválila podporu pro zájmovou organizaci pro rok 2020 – 10.000,-Kč

Oběma zastupitelstvům patří dík nás včelařů, ale přeneseně i našich včeliček, protože bez pomoci člověka není současná evropská včela medonosná schopna všem výše uvedeným vlivům vzdorovat a je na nás, abychom včelkám pomohli. Tyto finanční prostředky jsou pro nás tím pádem velmi důležité.

Městu Úvaly i obci Jirny za podporu moc děkujeme…

70 včelařů naší ZO a jejich 443 včelstev

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Bře
31
2020
--

Výsledky Hrr na mor II – 2020

Dnes přišly výsledky vyšetření našich 25ks vzorků měli od včelařů, kteří se zapojili do akce Středočeského kraje a využili sběrné místo, které zřídil náš místopředseda přítel Karel Hůda.

Všech 25 vzorků má negativní výsledek vyšetření Paenibacillus larvae.

Protokol byl 31.03.2020 zaslán všem našim členům i včelařům registrovaným na našem území.

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Úno
20
2020
--

Hrr na mor 2020

Vážení přátelé, členové ZO Úvaly i ostatní včelaři v našem okolí,

naše ZO Úvaly, stejně tak jako minulý ročník, díky ochotě našeho místopředsedy přítele Karla Hůdy opět provozuje sběrné místo v akci:

Hrr na mor 2020

zde je návod na postup, jak se zapojit do akce – tzn. jak vytvořit vzorek – žádná registrace pro Vás není nutná, jen stačí přinést vzorek na (v tomto případě naše, ale lze kterékoliv jiné) sběrné místo, kterých je celkem 64 ve Středočeském kraji.

Celé vyšetření je bezplatné a hradí jej Středočeský kraj.

Vzorky od dnešního dne tedy můžete odevzdat na adrese:

Karel Hůda

Klánovická 1010, 25082 Úvaly

tel. 739-236-022

Konec sběru vzorků je v pátek 28.02.2020 včetně – poté již budeme vzorky registrovat a odešleme!

Raději prosím zavolejte, aby se nestalo, že přítel Hůda bude zrovna na cestách…

S pozdravem

Jan Lehečka

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Led
25
2020
--

Hrr na mor 2020

Vážení včelaři, naše ZO se letos stejně jako loni aktivně zapojuje do akce Hrr na mor 2020, jejíž zahajovací schůze proběhne 1.února 2020 ve Slaném a za nás se jí zúčastní náš místopředseda přítel Karel Hůda, který také bude mít na starost sběrné místo na adrese sídla naší ZO. Budeme sbírat vzorky měli našich včel, které za použití dotace od Středočeského Kraje budou všem včelařům ZDARMA vyšetřeny Státní veterinární správou a tím se může podařit najít ohnisko nákazy v zárodku a tím včas zareagovat na případný malér.

Dále Vás budeme informovat o postupu a jak máte své vzorky přinést.

Proto nyní po sběru měli na vyšetření na varroázu ponechte podložky v úlech a připravte se na druhý vzorek, velmi důležitý, abychom využili tak bohulibý projekt pro zdraví našich včeliček…

Jan Lehečka, předseda

Autor Rubriky: Nezařazeno |
Led
13
2020
--

Členská schůze 29.01.2020 v 19:00h

Vážení včelaři,

zveme Vás na další členskou schůzi naší ZO ČSV Úvaly, z.s., která proběhne v

středa 29.01.2020  v 19:00 hodin v hotelu Budka v Úvalech u nádraží

Program schůze:

  1. návrh programu členské schůze
  2. zpráva o činnosti spolku
  3. zpráva o hospodaření spolku
  4. volba nového vedení naší ZO
  5. informace o 3. ročníku akce Hrrrr na mor, naše ZO opět bude provozovat sběrné místo
  6. usnesení
  7. odevzdání vzorků zimní měli

Odběr měli:

Měl musí být sebrána z podložek vložených po poslední fumigaci minimálně na 14 dní (správně měsíc), dokonale vysušena, v prodyšném obalu, bezpečně uzavřena.

Dobré jsou papírové tubusy, papírová krabička přelepená papírovými lepítky, aby z mezer měl nevypadávala ven. Nenoste prosím veliké krabičky, ať se nám to pak za celou ZO (přes 60 krabiček) vejde do velké krabice. Čím menší krabička – tím lépe.

Také prosím žádné skleněné nádoby (jen zvětšujete váhu balíku a hrozí plíseň).

Sušení měli provádějte tak, že ji dáte otevřenou prostě do místnosti, ne na topení, ať se nezačne vosk slepovat a ne do chladna, ať nezačne plesnivět.

Na krabičku uveďte následující:

ZO Úvaly

jméno a příjmení včelaře

adresa včelaře

počet včelstev

ponechte místo na označení čísla Vašeho vzorku (kolečko průměr cca 2cm)– to doplníme dle seznamu členů ZO, který bude přílohou hromadného zaslání našich vzorků na SVS

Autor Rubriky: Nezařazeno |

Webmaster Tomáš Mudroch | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com